home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Dolná Mičiná

Okolo roku 1570 dala rodina Mičinských postaviť nad dolným koncom obce Mičiná renesančný kaštieľ na mieste staršieho gotického sídla. Kaštieľ v Dolnej Mičinej je tipickým príkladom renesančného šľachtického sídla 16. storočia.

Poloha a prístup

Obec Dolná Mičiná sa nachádza vo Zvolenskej kotline cca 10 km južne od Banskej Bystrice na starej ceste vedúcej zo Zvolena do Bystrice. Kaštieľ je postavený na východnom kopci nad dedinou a je vemi dobre viditeľný zo širokého okolia. Do dediny pravidelne premáva autobusová linka z Banskej Bystrice, ale okolitá krajina s hojným počtom kultúrnych pamiatok je ideálna na cykloturistiku. Kaštieľ je uzamknutý ale pomaly chátra.

História
Obec vznikla pôvodne z jednotnej obce spomínanej už v roku 1293 ako zem Mikeho z rodu Radun. Okolo roku 1350 sa obec patriaca zemianskemu rodu Mičinských, rozdelila na Hornú a Dolnú Mičinú. Práve tento rod dal na východnom kopci nad dedinou postaviť blokovú renesančnú stavbu so štyrmi nárožnými vežami opatrenými kľúčovými strieľňami. O storočie neskôr patril kaštieľ Benickovcom, ktorý pristavali schodiskový rizalit a urobili niektoré stavebné úpravy, ktoré sú zadatované aj na vstupnom portály rokom 1667. Táto rodina dala v roku 1780 aj charakteristickú dvojpodlažnú arkádu na západnej fasáde. V 70-tych rokoch 20. storočia ho opravili a dostal novú strechu. Niekedy v 90-tych rokoch 20. storočia sa najmä v interiéri začali stavebné práce utilitárneho charakteru. V súčastnosti kaštieľ odkúpila súkromná osoba, ktorá ho chce zrekonštruovať a pravdepodobne ho využívať na bývanie.
Stojí za to si všimnúť
>> kaštieľ je postavený v krásnej krajine a pochopiteľne má neopakovateľný "genius loci"
>> patrí do skupiny renesančných kaštieľov, ktoré sa nachádzajú v týchto obciach medzi Zvolenom a Banskou Bystricou a sú spojené s donátormi okolitých stredovekých kostolov.
>> architektonické detaily ako sú kľúčové strieľne po obvode celej stavby, renesančný vstupný portál s letopočtom 1667, v interiéri na poschodí sa nachádza malá kaplnka so zachovanými barokovými nástennými maľbami,
Literatúra a pramene
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Fotogaléria        
ďiaľkový pohľad
celkový pohľad na kaštieľ
renesančný portál s letopočtom 1667
kľúčová strieľňa
historická maľba kaštieľa pdoľa Konyokyho
hlavná fasáda a pôdorys 1. poschodia podľa Konyokyho historická foto, stav okolo roku 1900      
       
         
         

súvisiace stránky
www.zamky.sk
www.dolnamicina.sk
 
tipy v okolí
Rk. kostol v Zolnej
Rk. kostol v Čeríne
Rk. kostol v Očovej
renesančný kaštieľ v Dúbravici
Rk. kostol v Dúbravici
 
 

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist