home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Hlohovec - "Kamenka"

Secesnú budovu bývalej štátnej ľudovej školy v Hlohovci postavila v roku 1911 stavebná firma Jozefa Sesslera. Jej architekt nie je známy, ale architektonické prvky a celkový štýl v akom je budova postavená poukazuje na tvorbu Dušana Jurkoviča.
Poloha a prístup
Budova školy sa nachádza severovýchodne od hlavného námestia v Hlohovci na križovatke dvoch ulíc (J. Jesenského a Pribinovej). Je to skoro v polovici cesty z centra na žel. stanicu, taže ak idete do Hlohovca vlakom, nemôžete to minúť. Síce sa jedná o verejnú budovu treba, ale myslieť na to že je to stále budova školy v ktorej prebieha aktívne vyučovanie.
História

Škola vznikla na podnet mesta, ktoré počas svojho rýchleho rastu na konci 19. stor. cítilo potrebu rozšíriť počet tried, kedže počet žiakov narastal úmerne s počtom obyvateľov. Na postavení tejto školy mal najväčšie zásluhy vtedajší notár obce Karol Soboda, ktorý dopomohol mestu k odkúpeniu pozemku na ktorom stojí dnešná budova. Realizáciou stavby bola poverená hlohovecká stavebná firma Jozefa Sesslera. Aj keď sa našli pôvodné plány budovy, ich autor však nie je známy (pretože neboli signované). Môžme sa teda iba domnievať, že ich autorom bol jeden z našich najznámejších architektov tej doby Dušan Jurkovič. V 60-tych rokoch 20. stor. prešli na budve školy drobné architektonické úpravy, ktoré sa týkali najmä výmeny okien a vonkajších dverí a prístavby dvorovej časti. Od tej doby sa budova výraznejšie nezmenila.

Ide o dvojkrídlovú secesnú budovu s dvomi stredovými rizalitmi medzi ktorými sa nachádza hlavný vstup. Rizality sú ukončené štítmi s dreveným vyrezávaným dekórom. V štítoch sa nachádzala grafická výzdoba, ktorú je vydieť ešte na dobovej fotografii.

Stojí za to si všimnúť
>> celkovú hmotu stavby, ktorú robia zaujímavé nie len dva vysoké rizality ale aj mnohé architektonické detaily.
>> architektonické detaily ako je kamenný obklad po ktorom dostala škola medzi hlohovčanmi aj svoju prezývku (kamenná škola, alebo tiež "kamenka" )
>> veľmi krásnu, strohú a dnes už aj dosť zničenú secesnú výzdobu s prvkami prebratými z ľudového staviteľstva čo tiež pripomína dielo D. Jurkoviča.
Literatúra a pramene
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
www.frastackenoviny.sk
www.hlohovec.sk
Fotogaléria
       
čelný pohľad
štít so zvyškom pôvodnej grafickej výzdoby
kamenná výzdoba hlavného vstupu
bočný vstup s detailom dreveného podstenia
       
historická foto, stav zo zač. 20. stor.        
       
 
     

súvisiace stránky
www.fristackenoviny.sk
www.hlohovec.sk
www.hlohovec.sk
 
tipy v okolí
Rk. kostol sv. Michala
hlohovecký zámok
františkánsky kláštor
Dolná Krupá - kaštieľ
 
 
 
späť na > verejné budovy

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist