home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Košice - Stará radnica

Neskorobarokovú budovu starej radnice na hlavnom námestí postavili v rokoch 1779 - 1790 podľa projektu Jána Langera. Stavba predstavuje typ mestského barokovo-klasicistického paláca s honosnou dekoratívnou výzdobou ako v exeriéri, tak aj v interiéri.

Poloha a Prístup
Budova radnice sa nachádza na hlavnom námestí v Košiciach hneď oproti divadlu na východnej strane. Keď som tam bol ja, tak bol zrovna deň otvorených dverí (bol to 1. máj 2010) takže sa dalo dostať aj do miest, kde sa normálne turista nedostane. Inak je to normálna verejná budova, kde sídli primátor mesta a zasadajú poslanci, takže minimálne do priestorov vstupného schodiska sa dostať dá. Na prízemí sídli MiC - regionálne a turistické informačné centrum, takže oni vás už usmernia.
História

Na mieste tejto budovy stáli už od stredoveku bohaté meštianske domy a jeden z nich patril aj jednému z najvýznamnejších košických rodákov, kráľovský kancelár a arcibiskup Juraj Szathmáry. Ako radnica mesta tu stála budova už od 17. storočia. Podľa historických dokumentov sa dozvedáme, že v roku 1756 bola vtedajšia budova radnice už v takom schátralom stave, že ju mesto dalo strhnúť a na jej mieste dalo postaviť terajšiu barokovo-klasicistickú budovu radnice. Stavbou bol poverený významný bratislavský staviteľ Johan Lader von Langer. Výmaľba barokových nástenných malieb v interiéri je dielom Erazma Schrötta. Práve on namaľoval alegóriu spravodlivosti na klenbe nad vstupným schodiskom, ako aj apoteózu vlády Márie Terézie na strope miestnosti, ktorá súžila ako pracovňa richtára. Pripisujú sa mu aj maľby v predsieni a vo veľkej zasadacej miestnosti. Sochárskou výzdobou budovy bol poverený Anton Krauss, už vtedy vynikajúci sochár pôsobiaci v Jasove. Jeho dielom sú exteriérové sochy na atikovom štíte hlavnej fasády, ako aj dve malé postavy puttov zdobiace kamenné zábradlie schodiska. Dvorové krídla boli dostavané neskôr a ich stavba sa pretiahla až do 19. storočia. To nám prezrádzajú aj niektoré inovatívne riešenia, ktoré sa tu dajú nájsť, ako sú presklené stropy, šablónová výmaľba a pod. V roku 1927 pribudla v zadnom trakte budova kina Slovan, ktorú naprojetkoval známy košický architekt Ľudovít Oelschläger. Miestami niektoré jeho detaily pripomínajú tvorbu Jóže Plečníka. Košice využívali túto budovu ako radnicu až do roku 1928, kedy sa mestský úrad presťahoval do secesnej budovy notárskej školy na Hviezdoslavovej ulici. Medzi rokmi 1928 - 1995 v budove sídlila verejná knižnica. Od roku 1996 sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou celej budovy, ktorej súčasťou bolo aj reštaurovanie nástenných malieb a sochárskych diel. A od roku 2006 budova opäť slúži ako radnica mesta so sídlom primátora.

Stojí za to si všimnúť
>> bohatú štukovú a sochársku výzdobu hlavnej fasády, ktorá je jedna z tých lepších v meste.
>> moment, že ide o typ mestského paláca, čo prezrádza najmä veľkolepo a prepychovo riešený interiér, kde sa človek cíti skutočne ako v nejakom šľachtickom sídle.
>> baroková maliarska výzdoba stien od významného košického maliara Erazma Schrötta, ktorý maľoval aj interiér kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach. V interiéroch tohto paláca sa zachovalo viacero historických priestorov s barokovou výmaľbou na stenách čo sa stáva v dnešnej dobe v mestských objektoch viac menej raritou.
>> veľká stĺpová spoločenská sála, ktorá v súčastnosti slúži na zasadanie mestského parlamentu získala po dlhej dobe svoj niekdajší charakter. zaujímavá je tam maliarska výzdoba v dvoch vrstvách ako aj veľký krb na východnej strane.
>> interiér je zariadený dobovým nábytkom a pripomína naozaj honosný priestor, aký je možno vidieť skôr v zámkoch alebo kaštieľoch
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Fotogaléria
       
slávnostné vstupné schodisko
baroková nástenná maľba nad schodiskom
barokové balustrádové zábradlie
miestnosť kt. slúžila aj ako pracovňa richtára
barok. nástenná maľba - Apoteóza vlády Márie Terézie
zreštaurovaná pôvodná výmaľba presklený strop jednej z miestností veľkolepá zasadacia miestnosť zreštaurovaná výmaľba v interiéri
intarzovaná skriňa z 18. stor.

súvisiace stránky
www.kosice.sk
www.kosice.sk
www.wikipedia.org
 
 

tipy v okolí
Krásnohorské podhradie - obrazáreň
Krásna Hôrka hrad
 
 
 
 
 
späť na > verejné budovy

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist