home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Palárikovo - vodojem

Unikátna celodrevená vodárenská veža sa nachádza v historickom parku kaštieľa v Palárikove. Veža je vysoká 22 metrov a vybudovaná bola v roku 1869. Tento stredoeurópsky unikát je voľne prístupný pri prechádzke parkom.

 

Poloha a prístup
Palárikovo sa nachádza v Podunajskej nížine 10 km severozápadne od mesta Nové Zámky. Prístup do obce výrazne zlepšuje fakt že leží hneď vedľa hlavného cestného ťahu Nové Zámky - Bratislava a "cez obec" prechádza železnica, kde sem tam zastane aj rýchlik. Vodojem je postavený cca 60 metrov východne od kaštieľa, ale jeho vysokú drevenú vodárenskú vežu je vidieť už z cesty.
História

Výstavba tohto unikátneho technického diela je spojená s komplexnou klasicistickou prestavbou priľahlého kaštieľa Károlyovcov, ktorá bola datovaná rokom 1866. Stavebné práce viedol významný maďarský architekt Mikuláš Ybl, neskorší zakladateľ poprednej vzdelávacej inštitúcie - Magyar Király Álami Felso Épitoipariskola (Uhorská kráľovská štátna stavebná a priemyselná škola). Je veľmi pravdepodobné že práve on navrhol aj túto vzácnu vodárenskú vežu, keďže jej výstavba je datovaná letopočtom na tráme "1869 Stang". Čiže práve v tom období, kedy boli realizované aj práce na kaštieli. Vodojem bol postavený pre potreby zásobovania kaštieľa pitnou vodou. Tá bola privádzaná do vodojemu z neďalekej artézkej studni murovaným kanálom, vtekala do čistiacej nádrže, odkiaľ sa prefiltrovaná zhromažďovala v kumulačnej nádrži umiestnenej v murovanej prístavbe (podrobnejšie viď foto schéma). Z kumulačnej nádrže sa voda čerpacím zariadením vytláčala do zásobníkovej nádrže na piatom podlaží drevenej veže odkiaľ z výšky zhruba 20 metrov nad terénom prúdila hydrostatickým tlakom do vodovodného systému kaštieľa a priľahlých hospodárskych objektov panstva. S výnimkou čerpacieho zariadenia a niektorých častí potrubia je celý systém zachovaný v jeho autentickom stave.

V dnešnej dobe je stav tejto unikátnej technickej pamiatky viac než alarmujúci! Plechová strecha a obvodový plášť z drevených dosák je narušený. Do objektu už dlhšiu dobu zateká, čo má pre celodrevenú konštrukciu veže katastrofálne následky. Veľmi malý spoločenský záujem, hlavne zo strany vlastníka o ochranu a základnú údržbu objektu spôspbil jeho havarijný stav. Vnútorné drevené trámy sú napadnuté hnilobou a drevokozaným hmyzom čo spôsobilo oslabenie konštrukcie natoľko že jedna z hlavných stojok sa na 4 podlaží zlomila a vyrazila tak do vonkajšieho plášťa dieru. Celá horná časť veže sa tak skrútila a naklonila. Ak sa čo najrýchlejšie nevykoná náprava a celková obnova, tento európsky unikát sa na nám zrúti na hlavu.

Stojí za to si všimnúť
>> Už celková stavba ako taká je veľmi zaujímavá a zaujme človeka na prvý pohľad pri prechádzke parkom. Historický vodojemov (aby som bol presnejší - vodárenských veží) na Slovensku nie je až tak veľa, avšak takmer vždy sa jedná o murovanú, železobetónovú alebo kovovú stavbu. Palárikovská vodárenská veža je jediná celodrevená vodárenská veža na Slovensku (a vďaka môjmu "malému" prieskumu) môzme povedať že jedinou svojho druhu v európe. Zatiaľ jediné aspoň trocha zrovnateľné prípady drevených vodárenských veží som našiel v Poľsku - ale bohužiaľ jedna už spadla, druhá zhorela a tretia je malá doskami obložená stavba z pol. 20. storočia.
>> čo sa jej prvenstva týka, tak môžme povedať že ide o najstaršiu známu celodrevenú vodárenskú vežu ( postavená 1869 ) v strednej Európe a aj jednu z najvyšších drevených konsštrukcií u nás (meria vyše 22 metrov)
>> jej stále krásny vzhľad má na svedomí červený smrek, z ktorého je urobený vonkajší plášť a všetky dekoratívne prvky
>> vyrezávané dekoratívne prvky ktoré sa nachádzajú po obvode celej hornej časti ale aj obruby okien ako aj také detaily ako lastovičie ukončenie dosiek vonkajšieho lášťa, robia z tejto stavby neobyčajné a zaujémavé umelecké dielo. Architekt sa vyhral aj s takými detailmi ako sú krycie lišty na spojoch medzi doskami.
>> celkové technologické riešenie tejto industriálnej pamiatky svedčí o vysokej technickej vyspelosti architektov a inžinierov tej doby
Literatúra a pramene
kol. Autorov. : Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku. STU v Bratislave, 2010
Hudák, P.: Návrh na vyhlásenie za NKP, Krajský pamiatkový úrad v Nitre,
Fotogaléria
       
detail okna s dekoratívnou rezbou
vrchná časť veže s nádržou vo vnútri
provizórne a neodborné riešenie problému
celkový pohľad aj s murovanou prístavbou
interiér murovanej prístavby
defekty veže sa len obili doskami ale problémy ostali okná veže pôvodný vstup do vodárenskej veže dekoratívne ukončenie vonkajšieho doštenia  
prehnívajúce trámy
miesto kde sa prehnitý trám zlomil a vyrazil do plášťa dieru
prehnité dosky na poschodiach veže interiér veže na jednom z poschodí zvyšok pôvodnej vodárenskej technológie
havarijný stav drevných trámov držiacich celú konštrukciu krásna farba pôvodného dreveného plášťa (aj trámov) z červeného smreka detail vyrezávaných prvkov na veži pohľad na kaštieľ spod nádrže vo vodojeme datovanie stavby s letopočtom "1869 Stang"
historická fotka vstupu aj dekoratívnou rezbou v štíte schematický rez drevenou konštrukciou vodárenskej veže, autor P. Hudák schematický náčrt južného pohľadu m 1:100, autor P. Hudák schematický pôdorys celého vodojemu, autor P. Hudák schéma pôvodnej technológie, autor P.Hudák
         

 

súvisiace stránky
www.obecpalarikovo.sk
 
 
tipy v okolí
jazdiareň v Nových Zámkach
renesančný most v Novej vsi n. Žitavou
kaštieľ v Jatove
kúria v Bohatej
 
 
 

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist