home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Hurbanovo - hrobka rodiny Feszty

Bola postavená niekedy koncom 19. storočia v neogotickom štýle a stojí na miestnom cintoríne v Hurbanove. Sú v nej pochovaní členovia rodiny Feszty, ktorá bola jednou z väčšieho množstva šľachtických rodín, ktoré bývali v tom období v Hurbanove.

 

Poloha a prístup
Mestečko Hurbanovo sa nachádza v Podunajskej nížine pri sútoku Žitavy a Nitry na hlavnom cestnom ťahu medzi mestami Nové Zámky a Komárno. Hrobka stojí v juhozápadnom cípe Hurbanovského cintorína. Interiér je uzamknutý ale cez ozdobné mreže sa dá nahliadnuť do interiéru.
História

Z kamennej nápisovej tabule, ktorá je na južnej fasáde hrobky, sa dozvedáme že hrobku dal postaviť Silvester Feszty, avšak naprojektoval ju jeho syn architekt Július Feszty niekedy v 80-tych rokoch 19. storočia. Hrobku tvorí viditeľná nadzemná časť a podzemná časť v ktorej sa nachádzajú kolumbáriá s pozostatkami rodinných príslušníkov. Celá stavba je postavená z režnéhotehlového muriva (čo znamneá že nie je omietaná) a v nárožiach spevnená malými opernými piliermi, ktoré sú na hlavnej fasáde ukončené kamennými strieškami. Na štíte sa nachádza kamenná tabuľa s nápisom: "Hrobka rodiny Fesztyovcov" a rodinným erbom. Kamenné detaily na hrobke sú dielom budapeštianskeho kamenosochára Rudolfa Antoniho.

Stojí za to si všimnúť
>> povrch fasád celej hrobky tvorí krásne režné tehlové murivo, ktoré je stále v dobrom stave a uchováva si svoju sviežu tehlovú farebnosť. Spojenie kamenných detailov a tehlového muriva vytvára veľmi elegantnú súhru a zvyšuje tak celkovú umeleckohistorickú hodnotu
>> veľmi precízne vytvarované detaily profilovaných tehál na osteniach okien ako aj na korunnej rímse
>> kovaná mreža na hlavnom vstupe
Literatúra a pramene
Récka, A.: Hurbanovo. Artcentrum Hurbanovo, 2011
Hudák, P.; Piatrov, M.: Hurbanovo - Pamätihodnosti mesta. Mesto Hurbanovo, 2011
 
Fotogaléria
       
vstup do hrobky
neogotické okná s maďarským nápisom: "založil Silvester Feszty"
štít s erbom Fesztyovcov
detail tvarovaných tehál na ostení
fiály s kamennými detailami
korunná rímsa s tvarovaných tehál ozdobná kovaná mreža na hlavnom vstupe      
 
     
         
         
         

 

súvisiace stránky
 
 
 
 
tipy v okolí
R.k. kostol sv. Ladislava
kúria Ordódyovcov
 
 
 
späť na > hrobky

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist