home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Trebišov - Mauzóleum Andrássyovcov

Výnimočná neogotická stavba Andrássyovskej hrobky sa nachádza v nádhernom prostredí anglického parku, ktorý sa rozkladá pri Trebišovskom kaštieli. Mauzóleum postavili v roku 1893 podľa plánov nemeckého architekta Arthura Meiniga.

 

Poloha a prístup
Mauzóleum Andrássyovcov v Trebišove sa nachádza v areály anglického parku priľahlého kaštieľa. Kaštieľ je dobre viditeľný už z hlavnej cesty (Generála M.R.Śtefánika), ktorá tvorí v podstate námestie. V budove kaštieľa je sídlo múzea pod ktoré patrí aj mauzóleum takže pre vstup sa treba dohodnúť s pracovníkmi múzea.
História

Budovu mauzólea dala postaviť rodina Andrássyovcov až tri roky po smrti Júliusa Andrássyho, ktorý je v ňom pochovaný v hlanom sarkofágu spolu s manželkou. Potomkovia si tak uctili pamiatku najvýznamnejšieho člena ich rodiny Júliusa Andrássyho, ministerského predsedu Rakúsko-Uhorska. Architekt Meinig pri návrhu rodinnej hrobky vychádzal z inšpirácie gotického slohu čo bolo veľmi príznačné práve pre toto obdobie konca 19. storočia. Sochársku výzdobu (sarkofág ako aj sochu smútiacej postavy na sarkofágu) realizoval budapeštiansky sochár Juraj Zala, dvorný sochár cisára Františka Jozefa. Viac informácií o osobnosti Júliusa Andrássyho ako aj o tejto pamiatke nájdete tu.

Stojí za to si všimnúť
>> vynikajúco prepracované neogotické dekoratívne prvky ako v exteriéri tak aj v interiéri. Chŕliče, fiály, kružby okien, vstupné dvere, kovania a pod.
>> génius loci, ktorého atmosféru umocňuje okolitý anglický park, pocíti každý návštevník pri prechádzke týmto parkom.
>> výnimočná sochárska výzdoba interiéru, ktorej dominuje mramorový sarkofág o ktorý sa opiera smútiaca socha Júliusovej dcéry. Dokonalé stvárnenie pocitov smútiacej postavy prostredníctvom gest a uvoľneného postoja vyvoláva v návšetvníkovi veľmi silný emotívny zážitok.
>> polygonálny uzáver so zložitou hviezdicovou hrebienkovou klenbou.
 
Literatúra a pramene
kol. Autorov. : Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku. STU v Bratislave, 2010
Lukáčová E., Pohaničová J.: „ Rozmanité 19. storočie.“ Perfekt, 2007
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Fotogaléria
       
anglický park okolo mauzólea
západná strana
detaily kamennej výzdoby
neogotický chrlič
pôvodné neogotické kovanie
interiér mauzólea detail sochárskej výzdoby sarkofág s pozostatkami Júliusa Andrássyho od Juraja Zalu neogotická hrebienková klenba  
 
     
         
         
         

 

súvisiace stránky
www.muzeumtv.sk
www.trebisov.sk
 
 
tipy v okolí
stará radnica v Košiciach
neskorobarokový kaštieľ
 
 
 
späť na > hrobky

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist