home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Hurbanovo - kostol sv. Ladislava

Secesná stavba postavená v roku 1913, podľa projektu významného budapeštianskeho architekta Istvána Medgyaszaya. Hurbanovský rk. kostol je jedným z dvoch sakrálnych objektov, ktoré navrhol tento výnimočný architekt na našom území. a pre jeho zaujímavé spracovanie a architektonické detaily si učite zaslúži našu pozornosť.

Poloha a prístup

Mestečko Hurbanovo sa nachádza v Podunajskej nížine pri sútoku Žitavy a Nitry na hlavnom cestnom ťahu medzi mestami Nové Zámky a Komárno. Farský kostol sv. Ladislava stojí hneď pri hlavnej ceste v centre mesta a je jednou z jeho najvýznamnejších dominánt. Vďaka zaujímavej architektúre jeho vysokej veže ho nie je možné si nevšimnúť. Oproti kostolu na druhej strane hlavnej cesty sa nachádza secesná fara postavená spolu so stavbou kostola. Prehliadku interiéru kostola si treba dohodnúť na fare a keď sa bude dať pýtajte sa aj do veže! Sv. omše bývajú každú nedeľu o 8:00 a 10:45 (maďarská).

História

Dnešný secesný kostol stojí na mieste staršieho barokového kostola z roku 1718 (zasvätenému tiež sv. Ladislavovi), ktorý v roku 1911 vyhorel pri veľkom požiari. Návrhom projektu nového rk. kostola v Hurbanove bol poverený významný budapeštiansky architekt István Medgyaszay v roku 1912. Originálna výkresová dokumentácia, ktorá je umiestnená v jeho múzeu v Budapešti, je signovaná "máj 1912". Táto stavba má významné postavenie v secesnej sakrálnej architektúre na našom území a je zároveň aj významným dielom v architektovej tvorbe. Medgyaszay pri stavbe tohto kostola uplatnil svoje poznatky zo štúdia transylvánskej architektúry a pretavil ich do arch. detailov hurbanovského kostola. Stavebné práce na kostole trvali pravdepodobne až do jesene 1913 o čom svedčí dobová listová korešpondencia. Jadro kostola tvorí oktogón so štyrmi ramenami, z ktorých jedno je predĺžené a tým vytvára hlavnú os. Sakristia je situovaná medzi dvomi ramenami kostola v severozápadnom rohu. Vnútorný centrálny priestor je zaklenutý mohutnou oktogonálnou drevenou kupolou, ktorá dosadá na 8 drevených konzol s kamennými pätkami. V interiéri kostola sa nachádzajú 3 drevené empory (chóry, alebo tribúny pre veriacich) s vyrezávanými prvkami, ktorých motívom bolo ľudové umenie. K exteriéru kostola patrí aj samostatne stojaca vysoká štíhla veža s dreveou ochodzou. Veža je ukončená vysokou štíhlou ihlancovou strechou čo je jedným z typických znakov transyslvánskej architektúry.

Stojí za to si všimnúť
>> Ide o pomerne veľkú stavbu centrálneho pôdorysu, ktorá bola na tú dobu veľmi moderná a pokorková aj keď použité materiály a dekoratívna výzdoba pripomínali skôr ľudové stavieteľstvo - to bolo ale to čo chcel autor vyjadriť.
>> K stavbe kostola neodmysliteľne patrí v tomto prípade aj budova fary, ktorú projektoval ten istý architekt a je rovnako neprehliadnuteľná ako aj kostol.
>> Drevené vyrezávané prvky na fasádach kostola, ako aj funkčné architektonické detaily dodávajú celej stavbe zľudovený charakter. Napr. vyrezávané drevené konzoly na postení, volútové hlavice na hlavnom vstupnom priečelí, parapet drevenej ochodze na veži..
>> Riešenie bočných vstupov a ich architektonické detaily.
>> Jedinečné secesné umeleckoremeselné detaily, ako v exteriéri tak aj v interiéri kostola. Napr. kľučky na hlavných vchodových dverách, secesné madlá na dverách v záderí, maľovanú výzdobu drevených konzol pod hlavnou kupolou, drevené vyrezávané stĺpy podopierajúce empory, kované zábradlie vo svätyni a veľa iných...
>> Vychutnať si pokojnú atmosféru v interiéri, ktorú tvorí dokonalý súlad architektonických hmôt v spojení s použitím tradičných materiálov ako je drevo, ktorého je v kostole použité viac než dosť.
>> Ak sa dostanete do kostolnej veže, všimnite si výnimočný, ešte stále funkčný hodinový stroj z roku 1925, teda funguje nepretržite už 87 rokov.
 
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Récka, A.: Hurbanovo. Artcentrum Hurbanovo, 2011
Hudák, P.; Piatrov, M.: Hurbanovo - Pamätihodnosti mesta. Mesto Hurbanovo, 2011
Récka, A.: Sakrálne stavebné a umelecké pamiatky Hurbanova. Artcentrum Hurbanovo,
 
Fotogaléria
       
vstupná fasáda detail veže
bočný vstup
podstenie s vyrezávanými drevenými konzolami
hlavný štít so svojráznou secesnou dekoráciou
hlavný vtsup do kostola
členenie hlavného vstupu
drevená vyrezívaná hlavica s ľudovým motívom
secesná kľučka
štylizovaná ružica na štíte kostola
secesné madlá v zádverí hlavného vtsupu
pohľad na organovú emporu
interiér kostola
kované secesné zábradlie - kanceli
jedna z drevených empor
vyrezávané drevené stĺpy podopierajúce organovú emporu
mramorová krstiteľnica
detail drevenej konzoly dosadajúcej na kamennú pätku
organová empora
vyrezávané lavice z 18. stor. z pôvodného vyhoreného kostola
kamenná svätenička s letopočtom 1911
detail dreveného zábradlia na empore s ľudovým ornamentom
veľká drevená kupola nad hlavnou loďou
farská budova
         

 

súvisiace stránky
www.wikipedia.sk
www.szkonkolyhu.edu.sk
 
 
 
tipy v okolí
hrobka Fesztyovcov
kúria v Bohatej
jazdiareň v Nových Zámkoch
kaštieľ v Jatove
kaštieľ v Lúčnici nad Žitavou
vodojem v Palárikove
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist