home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Hurbanovo - kočiareň pri Steinerovskom kaštieli

V areály bývalého Steinerovského kaštieľa (dnes reštaurácia Zlatý Bažant) sa v jeho zadnej časti nachádza jedinečná budova starej kočiarne, ktorá patrila ku kaštieľu. Na prvý pohľad obyčajná stavba skrýva veľa zaujímavých architektonických detailov.

 

Poloha a prístup
Kočiareň sa nachádza v zadnej časti areálu Steinerovského kaštieľa, ktorý je dobre viditeľný už hneď z hlavnej cesty a v ďaka jeho výzdobe je nemožné si ho nevšimnúť. Exteriér je voľne prístupný a zaparkovať sa dá hneď pri objekte.
História
Budova vznikla pravdepodobne počas výstavby kaštieľa v roku 1901, kedy si dal priľahlý kaštieľ postaviť bohatý veľkostatkár Michal Steiner Péterházi. Aj keď objekt slúžil iba na ustajnenie panského kočiara je až pozoruhodné aké dokonale prepracované drevené detaily sú na ňom použité.
Stojí za to si všimnúť
Celú budovu aj s jej veľmi zaujímavými a umelcko remeselne veľmi dobre prevedenými detailmi ako sú napr. drevené vyrezávané konzoly v postení, secesné kľučky, rezba dreveného vetráku na streche. Väčšina ľudí sa pozastaví iba pri kaštieli, ktorý púta svojími bohatými dekoratívnymi fasádami a nárožnými vežičkami, ale veľmi málo (skoro nikto) sa nepozastaví aj pri takej "všednej" budove, aká stojí pri jej parkovisku. opaltí sa zapozerať na krásne detaily umeleckej rezby.
Literatúra a pramene
Hudák, P.; Piatrov, M.: Hurbanovo - Pamätihodnosti mesta. Mesto Hurbanovo, 2011
Récka, A.: Hurbanovo. Artcentrum Hurbanovo, 2011
 
Fotogaléria
       
predná fasáda
vráta pre kočiar
vyrezávané drevené konzoly
bohato vyrezávaný strešný vikierový vetrák
jeden so vstupov
     
detail pôvodnej kľučky Steinerov kaštieľ - aby ste vedeli, pri ktorom kaštieli máte hľadať      
         
         
         

 

súvisiace stránky
 
 

tipy v okolí
kostol sv. Ladislava
Fesztyovská hrobka
kúria v Bohatej
Nové Zámky - jazdiareň
 
 
 

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist